fbpx
0

DISCLAIMER

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Dutch muslima kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt.

De inhoud van deze website is door Dutch muslima zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Dutch muslima zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie op de website kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Dutch muslima is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website.

Handelingen die u op basis van deze website of door Dutch muslima verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Dutch muslima tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Dutch muslima dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar anouk-le@hotmail.com.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Dutch Muslima of die van licentiegevers. Dutch muslima behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via de e-mail aanvragen.